Om betalningsanmärkning

Gruppbild Snabblån låna kredit lån weblån


Till startsidan >>

Betalningsanmärkning - så funkar det

En betalningsanmärkning betyder att en person eller företag inte har betalat sina skulder i tid.

Vad händer om du inte betalar i tid?  Skiss i nytt fönster (pdf) >>

Kreditupplysningsföretag har register med ekonomisk information om personer och företag. Där registreras bland annat identitetsuppgifter, uppgifter om inkomst, fastighetsinnehav och även betalningsanmärkningar. Informationen ska ge en bild av den registrerades betalningsvilja och betalningsförmå­ga.


Vanligaste betalningsanmärkningarna

Via kronofogden. Då ett beslut från kronofogdemyndigheten har fastställt att en person är betalningsskyldig eftersom denne inte har protesterat mot ett krav.

Via tingsrätten. Då tingsrätten har dömt i ett mål därför att ena parten har uteblivit från en förhandling eller inte har besvarat en stämning med sakliga argument

Vårdslöst bruk av bankonto, krediter och/eller hypotekslån

Konkurser

Beslut om skuldsanering

Obetalda skatter och avgifter

Ansökan om betalningsföreläggande (endast företag)

Regler om registreringen finns i kreditupplysningslagen och i beslut från Datainspektionen som riktar sig till de enskilda kreditupplysningsföretagen.


Försvinner efter tre år (fem år för företag)

Ingen har rätt att bli struken ur ett kreditupplysningsregister, men om en uppgift är felaktig eller missvisande ska kreditupplysningsföretaget rätta den. Notera att om skulden betalas efter det att till exempel kronofogdemyndigheten har meddelat ett utslag, kommer en anmärkning ändå att registreras.
    För att bedöma om en uppgift är felaktig eller missvisande utgår man från vad som gällde när betalningsanmärkningen uppkom, det vill säga av vilken anledning skulden inte betalades på förfallodagen.

Betalningsanmärkningar som gäller en person ska tas bort ur kreditupplysningsregistren senast tre år efter den registrerade händelsen (till exempel datum för kronofogdemyndighetens utslag eller utmätningsförsök). För företag gäller normalt en femårsregel.

Betalningsanmärkning Wikipedia

Hem
Netfinans.se ©2008 - 2018