Om preskription

Gruppbild Snabblån låna kredit lån weblån


Till startsidan >>

Preskription av fordringar/skulder

En preskribering innebär att en skuld inte längre är utmätbar av kronofogden dvs alla rättsliga följder upphör. Dock finns skulden fortfarande kvar men borgenären (den du är skyldig) får driva in den på eget initiativ utan hjälp från Kronofogdemyndigheten. Gäller det t.ex. skatteskulder kommer eventuell framtida skatteåterbäring gå direkt till skatteverket.

Kravet för att preskribering ska gälla är att det inte skett något preskriberingsavbrott under preskriptionstiden. Ett sådant avbrott kan vara att den som har skulden bevisligen mottagit ett skriftligt krav eller påminnelse om skulden finns, s.k. delgivning. Eller att skulden erkänns genom att ränta och/eller amortering betalas eller att den som har skulden ber om en avbetalningsplan etc.  
Vid ett preskriberingsavbrott börjar en ny preskriptionstid att löpa.                                                       
Preskriberingstiden räknas från ett datum då en skuld helt eller delvis ska återbetalas men så inte sker och att det saknas bevis för att den som har skulden vet om den t.ex. via en delgivning (uthämtat rekommenderat brev etc.). För skatteskulder startar preskriberingstiden först vid utgången av det kalenderår som ovanstående inträffar.


Preskriptionstid

Tre år: Privata skulder i form av konsumentfordringar t.ex. elräkning, telefonräkning, hyra och postorderskuld preskriberas efter TRE år.

Fem år: De flesta fordringar till staten som skatter, underhållsbidrag, vägskatt etc preskriberas efter FEM år.

Tio år: För enskilda fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev, ett banklån t.ex. har en preskriptionstid på TIO år.

Preskription Wikipedia

Till startsidan
Netfinans.se ©2008 - 2018