Om skuldsanering

Gruppbild Snabblån låna kredit lån weblån


Till startsidan >>

Ansökan om skuldsanering ...

Den som är svårt skuldsatt - ofta med skuldsaldo hos kronofogden - och haft betalningsproblem under en längre tid, minst tre till fyra år, och helt saknar utsikter att kunna betala tillbaka dessa pengar på många år kan medges rätt till skuldsanering. Det innebär att  den skuldsatte helt eller delvis kan befrias från att betala sina skulder.

Andra krav för att beviljas skuldsanering är att det är skäligt med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden samt att den sökande är folkbokförd i Sverige och inte har pågående näringsförbud.

Det finns inget belopp för hur stor den totala skulden måste vara. Det är individuellt, och bedöms från fall till fall. Kronofogden gör en prognos över möjligheterna för den skuldsatte att betala tillbaka skulderna i framtiden och tar då hänsyn till ålder, arbetsförmåga, utbildning, sjukdom etc.

Det har också betydelse hur skulderna kommit till, vilken typ av skulder det är och att den sökande gjort allt för att kunna betala tillbaka.

Det är rimligt att anta att det är lättare att beviljas skuldsanering då skulderna uppkommit i samband med borgensåtagande, skadestånd eller bostadslån än om de uppkommit via ohejdad konsumtion eller obetald skatt.

Ansökan om skuldsanering görs på en speciell blankett som finns att hämta på Kronofogdens webbplats.


Till startsidan
Netfinans.se ©2008 - 2018