Låna pengar på nätet - Din guide i lånedjungeln

Gruppbild Snabblån låna kredit lån weblån


Lån - med eller utan säkerhet
Det finns i huvudsak två former av privatlån. Lån utan säkerhet (blancolån) och lån med säkerhet. En säkerhet är ofta en fast tillgång i form av en fastighet som bostadsrätt, villa eller fritidshus. Vid köp av bil och båt kan även dessa användas som säkerhet till en viss nivå av sitt värde. Resten måste betalas med pengar som inte kommer från banklånet.

Det finns ytterllgare en säkerhet och det är en borgensman. En fysisk person som kan vara föräldrar eller en vän till låntagaren, vanligen någon som inte tillhör låntagarens hushåll. Borgensmannen går i god för låntagaren och tar på sig dennes skyldigheter i det fall åtagandet mot långivaren inte uppfylls. I klarspråk blir borgensmannen återbetalningsskyldig för lånet. Kraven för att godkännas som borgensman är samma eller hårdare än det som ställs på en enskild låntagare för att få låna.

För personer med betalningsanmärkningar och/eller skuldsaldo hos kronofogden är en säkerhet den enda möjligheten att få låna med undantag för så kallade snabblån (telefonlån) på ett par tusen kronor och vanligen 30 dagars löptid.

Sammanfattning: Din kreditvärdighet styr vilken form av lån du är kvalificerad för. Privatlån utan säkerhet är för låntagare med ordnad ekonomi. Lån mot säkerhet är aktuellt för denna grupp vid större lån över ca 400.000 kronor. Låntagare med betalningsanmärkningar får endast låna mot säkerhet och väldigt få långivare på Internet är inriktade på den gruppen.


Privatlån eller snabblån
Beroende på lånebelopp kan man dela in långivarna i två huvudgrupper. De som erbjuder vanliga traditionella privatlån och de som erbjuder s.k. snabblån (mikrolån, sms-lån, telefonlån, mobillån, minilån - namnen är många). De högsta belopp som lånas ut varierar mellan olika långivare men generellt ligger gränsen på runt 300.000 kr för privatlån utan säkerhet. Och ofta krävs en medsökande för belopp över ca 150.000 kr.

Det lägsta beloppet som utlånas brukar ligga på runt 10.000 kronor. Ungefär samma högsta och lägsta belopp gäller för lån med borgensman. Lånebeloppen för lån med säkerhet styrs av säkerhetens värde. De kan vara upp till flera miljoner. Och ofta ligger minimilånet betydligt högre än för lån utan säkerhet, 50.000 kr är vanligt.

Sammanfattning: Hur mycket behöver du låna? Medsökande krävs ofta vid lån över 150.000 kr utan säkerhet och säkerhet krävs generellt för lån över 300.000 kronor.


Snabblån kan både hjälpa och stjälpa
Kännetecknande för den andra gruppen av lån - snabblån är löptiden - oftast 30 dagar, beloppet - mellan 1.000 - 3.000 kronor och den skyhöga räntan. Medan de traditionella privatlånen har räntor på mellan fyra och drygt 20 procent per år ligger mikrolånen på flera hundra procent på årsbasis. Omräknat på löptiden så handlar det om att kunden återbetalar 25 - 50% mer än man lånade dvs. kostnaden blir mellan en fjärdedel och hälften av vad man lånade.

Kritiken mot denna typ av lån är stor och många hamnat hos kronofogden på grund av dessa. Till försvar bör dock nämnas att lånen också hjälp många som av någon orsak hamnat i kortsiktigt ekonomiskt trångmål. Ofta är kraven lika höga för ett mikrolån som för ett vanligt privatlån utan säkerhet. Dvs. det krävs viss ålder, inkomst och frånvaro av betalningsanmärkningar.

Sammanfattning: Snabblån är till för att täcka tillfälliga underskott i låntagarens ekonomi. Många hanterar dock dessa lån ovarsamt och hamnar hos kronofogden.


Kreditvärdighet avgörande för lån
De flesta har en någorlunda uppfattning om sin kreditvärdighet (kolla din 
kreditvärdighet här). Minimikravet för att kvalificera sig för ett privatlån (10.000 kr och mer) är att man är skriven i Sverige sedan ett par år, fyllt 18 år men inte 70, saknar betalningsanmärkningar och har en deklarerad inkomst på minst 100.000 kr per år. Kreditvärdigheten räknas sedan fram med hänsyn till andra skulder.

Långivaren uppskattar helt enkelt hur mycket en person bör klara av att betala tillbaka (amortera) varje månad och får på så sätt fram vad de kan maximalt kan tänka sig låna ut. Räntan bestäms slutligen med hänsyn till ovanstående men också med hänsyn till risk. Dvs, den risk det innebär att låna ut pengar till en specifik person med sina personliga förutsättningar. Med en säkerhet är räntan generellt lägre och det beror på att priset på risk är noll eller nära noll.

Sammanfattning: Grundvillkoren för lån skiljer sig inte särskilt mycket åt mellan olika långivare. Sedan styr enskilda långivarens riskbenägenhet i kombination med riskbedömningen för ett lån till en specifik låntagare hur mycket man är villig att låna ut - och till vilken pris (ränta).


Ränta och förmåner avgörande
Löptiden för olika lån varierar kraftigt,. Och ofta kan kunden själv välja återbetalningstid. Fundera på hur mycket du klarar av (vill) betala tillbaka per månad plus ränta och räkna fram hur lång tid du då behöver för att återbetala lånet.

Leta sedan efter en långivare som erbjuder ett lånebelopp och en löptid som stämmer överens med ditt önskemål. Ofta är det flera långivare som uppfyller dina krav. Då är det klokt att söka hos flera och därmed låta dem konkurrera om dig som kund. Lägsta ränta är ofta avgörande för valet men det kan finnas annat som väger över till en enskild långivares fördel.

Många erbjuder t.ex. betalningsfri månad, försäkring för att slippa amortera vid arbetslöshet eller sjukdom, lösen i förtid utan extra kostnad etc. En ansökan är alltid gratis (förutom ev. sms-avgifter för snabblån) och är inte bindande. Valet är ditt.

Sammanfattning: Välj inte lån endast efter räntan. Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är amorteringsbelopp, återbetalningstid och förmåner/möjligheter.


Enkel ansökan och snabbt besked
Att söka lån på Internet är mycket enkelt. Ofta krävs bara ditt personnummer och kryss i några rutor. All information har och får långivarna via personnumret. Därför kan de ofta ge ett snabbt besked om du beviljas lånet eller inte. Ofta direkt på skärmen eller på några sekunder via email.

Förutsatt att dina uppgifter stämmer betalas lånet ut allt i från efter 10 minuter för snabblån till efter några dagar för privatlån eller omedelbart efter att du skickat in och långivaren mottagit ditt låneavtal.

Sammanfattning. Enkel ansökan, ofta lånebesked direkt och pengar på kontot inom ett par dagar. För vissa lån inom några minuter.

Till sammmanställningen av långivare och lån ...

Snabblån >> 500 - 75.000 kr  Privatlån >> upp til 600.000 kr
16 långivare
med lån för alla.
Hitta ett som
passa
r dig!

Snabblån >>
500 - 75.000 kr


Privatlån >>
upp till 600.000 krAmortering: Är en avbetalning på en skuld. Och en amorteringsplan anger hur mycket som ska betalas och när.

Blancolån: Lån utan säkerhet. Inget av de lån som är listade på denna sida kräver en säkerhet.

Banksekretess: De som arbetar på banken har tystnadesplikt, vilket innebär att han inte får tala om en kund utanför banken.

Borgensman: Vid lån som kräver en säkerhet kan banken acceptera en borgensman. Det är en person som på egna meriter skulle få låna i banken men som borgensman går han i god för någon annans lån. Det betyder att han blir betalningsskyldig om låntagaren inte uppfyller sina ålägganden mot banken.

Borgenär: Långivare. Alltså motparten/motsatsen till gäldenär som betyder låntagare.

Disponibel inkomst: Den inkomst  som finns kvar efter skatt att förfoga fritt över. Dvs. den del av inkomsten som kan användas för konsumtion eller sparande.

Effektiv ränta: Är den totala kostnaden för ett lån omräknat till procent per år av lånebeloppet.

Gäldenär: Låntagare. Alltså motparten/motsatsen till Borgenär som betyder långivare.

Inkomst: Alla transfereringar såsom lön, barnbidrag, pension sjukpenning, bostadsbidrag etc.

Nettolön: Lön efter skatt jmf. lön före skatt: bruttolön.

Löptid:
Inom den tid som ett lån skall återbetalas.

SMS-lån: Snabblån, minilån, mikrolån, telefonlån mfl. Alla betyder de samma sak - ett mindre lån med kort löptid.

Säkerhet: Vid större lån är det vanligt att banken kräver en säkerhet. Detta kan vara en bostadsrätt, villa, fritidshus eller liknande men också en borgensman. Om låntagaren (gäldenären) inte sköter sina åtaganden mot banken kan säkerheten tvångsförsäljas eller borgensmannen bli betalnings- skyldig.

Taxerad inkomst: Är den inkomst som anges vill den årliga självdeklarationen och det är den som efterfrågas när man vill veta årsinkomsten.

Lånekalkylator
(Extern webbplats)

Tänkvärt ...

Det är smart att söka
ett lån för att samla ihop gamla lån och skulder men det är osmart att jaga nya korta krediter och lån för att lösa lån och skulder för stunden
.


Det är lätt att hamna i skuldfällan men oerhört svårt att ta sig ur.

Det ska mycket till innan man får en betalnings- anmärkning men när man väl fått en, sitter den fast i tre år och begränsar ens liv.

Det känns enklare att betala tillbaka ett lån som användes till något bestående än ett lån som förbrukades på tillfälliga nöjen och upplevelser.

Att använda lånade pengar är att spendera framtidens inkomster nu.

Att leva på lånade pengar är leva framtiden i förväg.    Netfinans.se ©2008 - 2018 l Säkerhetspolicy/cookies l Om Netfinans l Kontakt